Ana içeriğe git

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!Devam oku     DÜN MADIMAK'I YAKTILAR, BUGÜN HER YERİ!Devam oku     21 MAYIS Soykırımdır, Sürgündür, Asimilasyondur!Devam oku     1 MAYIS’ta Emeğimizle ve Kimliğimizle Varız!Devam oku     KAFFED BAŞKANI YAŞAR ASLANKAYA’NIN AKP'YE TRANSFERİ HAKKINDA!Devam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     EYT Tüm Toplumun Meselesidir!-Volkan DüzenliDevam oku     Bugün 30 Eylül: YAŞASIN ÖZGÜR ABHAZYA!..Devam oku     3. Havalimanı İşçileri Pervasızlığa İsyan Etti!Devam oku     12 Eylül Darbesi ve Darbe ÇocuklarıDevam oku     

 

Kimler çevrim içi

Şu an 0 kullanıcı ve 1 ziyaretçi çevrim içi.

Kimler yeni

  • cerkes19
  • Kamilatam
  • dorukb
  • Ozcan Sanbay
  • Arslanbay

Kullanıcı girişi

1 MAYIS'TAN 21 MAYIS'A Doğru Emeğin Safında Yürüyoruz!..

Emekçi Çerkesler'in ve Dostlarının Kortejinde Olacağız!..
Tüm ezilenlerle, yok sayılanlarla birlikte haklarını talep etmek yerine, egemenlerin ve dolayısıyla iktidarların mantık kodlarıyla oluşturulan yönlendirmelerle bugünlere kadar gelen halklarımızın mevcut durumunu doğru okumak için; Çerkesler’in 1 Mayıs, diğer kardeş halklarımızın da 21 Mayıs algısını tekrar gözden geçirmesi gerektiği kanısındayız.
Bir tarafta; en temel haklarımıza kadar gaspeden egemenler, halklarımızın meşru taleplerine bugüne kadar bariyer oluşturan tuzukurular, emperyalist düzeneğin bir parçası olan AKP iktidarının "kendi Çerkesini/Kürdünü/Alevisini/.." yaratma senaryosundan beklentisi olan neoliberaller, halklarımızı birbirine düşürerek tam bağımsız birleşik duruşu köreltmeye çalışan şoven-milliyetçiler, yaşamsal özlemlerimizi, umutlarımızı istismar eden AB değirmeninin "cefakar" su taşıyıcıları, ABD kayığının "vefakar" kürekçileri, Rusya sevenler, borsacılar, bürokratlar, tefeciler, bezirganlar, mafyöz simsarlar, tetikçiler, yarı aydınlar, medya tekelleri, 'köşeci' yazarlar, sanatçı görünümlü şöhretliler, provakatörler, ... yani bir avuç kadar olan mutlu azınlık ve onların hizmetkarlarından oluşan birbirinin benzerleri..
Diğer tarafta; emeğiyle geçinen yoksullar ve kimliğinden yoksunlar, yani asgari ücretliler, bordro mahkumları, işsizler, çiftçiler, ev kadınları, öğrenciler, emekliler, engelliler, çevreciler, çocuklar, çocuk işçiler,... yani üretmeye gelince var sayılan ama sıra kaynakları paylaşmaya gelince yok sayılan milyarlarca insan..
Bizler, saflarımızı belirledik.. Biliyoruz ki; bir halkın emek kesimi, aydını, sanatçısı, yazarı, çizeri, kültürü yeterince örgütlü değilse, dolayısıyla gelişmelere yeterince müdahil olamıyorsa; o halkın iç dinamikleriyle gelişimini kesintiye uğratan tarihi ve günümüzün egemenleri en başta düşünsel kuşatma olmak üzre hayatın her alanında başarılı olmuş demektir. Köklü ve kalıcı adımlar yerine konjonktürel duruşların rağbet görmesinin nedenini örgütlenme kültüründeki yetersizlikte aramak gerekir. Biz, bu süreci tersine çevirmekten yanayız; Bu nedenle;
Her zaman ki gibi halklarımızın lehine olduğunu düşündüğümüz yerde olacağız.. 
Halklarımız ve direnme geleneğimiz, mücadeleyi hantallaştıran reformistlerin ve  istismar eden kariyeristlerin değil, emeğin safına layıktır!..
Yılın 364 günü liberallerle kolkola yürüyen ama sadece 1 gün emeğin yanındaymış gibi görünen, sistemin tıkanıklıklarını tamir etme işine soyunan, halklarımızı iktidarların boş vaadlerinin kuyruğuna takmaya çalışan ve kendilerinin bile inanmadıkları sloganlarla göz boyayan reformist eğilimlerin genelde olduğu gibi 1 Mayıs'ta da halklarımızın gerçekliğinden uzak ifadelerini pek çok kesim gibi bizler de ciddiye almamakla birlikte, sol gösterip sağ vuran tüm bariyerlerin artık aşılması gerektiği kanısındayız.
 
Bizler 'Emeğin Safında' olacağız.. Halklarımızın 1 Mayıs alanında sesi olacak olan kardeşlerimizin hazırladıkları aşağıdaki metni ve bu ileri adımlarını destekliyor, ezilenlerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta da sınıfsal/ulusal kaygıları birarada taşıyan Kuzey Kafkasyalılar'ın safında olacağımızı kamuoyumuza duyuruyoruz.
Yoksullar ve Yoksunlar Birleşiyor, 1 Mayıs'a Yürüyor!..
Tüm Ezilenlerle Birlikte Sürgün ve Soykırımı Tescil Ettireceğiz!..
 
'YOKSULLAR ve YOKSUNLAR İÇİN' ÇERKESLER ve DOSTLARI
 
 
 
 
 
 
"Çerkesler Emeğin Safında
1 Mayıs, başta işçi sınıfı olmak üzere, eşitlik ve özgürlük isteyenlerin kol kola girdikleri birlik, dayanışma ve mücadele günüdür.
Emek ve sermaye çelişkisinin ibresi maalesef günümüzde sermayeden yanadır. Sermayenin ibresi ise insanlık için bir kez daha ortaçağ karanlığına işaret etmektedir. İnsanlığın ilerici bütün birikimi sermayenin tehdidi altındandır. Halklarımızı savaş ve gericilik tutsak etmektedir. Bugün sermaye, anavatanımız Kafkasya dâhil, birçok bölgenin kaynaklarını paylaşmak için halkları birbirine düşürmektedir. Bugün sermaye güçleri, insanların binlerce yıllık emekleri ile inşa olmuş kültürlerinin yerine, satma-satın alma kültürünü yerleştirmeye çalışmaktadır. Bugün anadillerimizin yerine, sermayenin önünü açtığı dilleri okullarımızda öğreniyor, bu dilleri bilip bilmemekle sınanarak hayatta kalmaya çalışıyoruz.
 
İnsanlığın en büyük yıkımlarından biri olan, 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ile anavatanından koparılan ve dünyanın birçok yerine zorla gönderilen Kuzey Kafkasyalılar, Çerkesler yani bizler için de durum değişmemektedir. Biz egemenlerin yaptığı tarihin, yıkıcılığını ve tahribatını en iyi bilen dünya halklarındanız. Günümüzde de süren emperyalist oyunlarla her gün bir değerini daha kaybeden bizler, emperyalizmin saldırganlığının durdurulabileceğini, başka bir dünyanın yaratılabileceğini biliyoruz.
Biz Sosyalist Çerkesler, Kafkasya'da ''Amerikan Baharı'' senaryolarının parçası olmayacağımızı ilan ediyoruz. Özgürlük ve demokrasi gibi kavramları halkları esir etmek için kullanan emperyalizmin senaryolarını boşa çıkaracağız. Kafkasya ve içinde yaşadığımız Türkiye üzerinde oynanan emperyalist oyunlara karşı insanlığın geleceğini savunuyor ve bu geleceğin sosyalizm olduğunu söylüyoruz.
 
Sosyalizm, dünyanın neresinde olursa olsun Çerkes dili ve kültürünün ayakta kalıp gelişmesi için ön koşuldur. Saldırgan bir rekabetçiliğin hüküm sürdüğü, en büyük değerin kâr hırsı olduğu, çürütücü kapitalizm, sadece Çerkeslerin ayakta kalmasının önünde engel teşkil etmiyor, Çerkes kültürünü de çürüterek dönüştürmeye çalışıyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi koruyacağız.
Türkiye’yi Amerikan Baharı’nın bölgesel ajanı haline getiren AKP, coğrafyamızdaki tüm halklar için olduğu gibi bizler için de büyük bir tehdittir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın ardından sıranın Kafkasya’ya da geleceğini iyi biliyoruz ve AKP’yi ve onun uluslar arası dostlarını uyarıyoruz. Halkımızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyeceğiz.
 
Öte yandan AKP, “açılımları” ile kandıramadığı halkımızdan, kendi yandaşı liberaller aracılığı ile işçi hakları ve sosyal güvence açısından bir ölüm fermanı olacak anayasaya destek istiyor. Bu tuzağa düşmeyeceğiz.
Yine AKP, gerici saldırıları ile Çerkes toplumundaki aydınlanmacı damarı yok etmeyi planlıyor. Kültürümüzde kadınların ve erkeklerin eşitliği, aydınlık bir geleceğe kol kola yürüme inancı vardır. Bu inancın zedelenmesine izin vermeyeceğiz.
 
Biz Sosyalist Çerkesler; 1 Mayıs’ta alanlarda, eşitliği ve özgürlüğü haykıracağız.
 
Anavatanımızı emperyalist çıkarları için ele geçirmeye çalışanlara karşı,
Kafkasyada ''Amerikan Baharı'na'' karşı,
Anadillerimizin yok olmasına karşı,
Sefalete, yoksulluğa karşı,
İnsanlık onuru için,
Yaşasın Dünya ve Türkiye halklarının eşitlikçi geleceği.
Yaşasın Sosyalizm,  Yaşasın 1 Mayıs.
 
SOSYALİST ÇERKESLER
 * Saat 09.30'da Beşiktaş Meydanı Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi karşısında toplanıyoruz "
27 Nisan 2012

 

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes