Ana içeriğe git

12 Eylül Darbesinin Nedenleri ve SonuçlarıDevam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     Bugün 30 Eylül: YAŞASIN ÖZGÜR ABHAZYA!..Devam oku     12 Eylül Darbesi ve Darbe ÇocuklarıDevam oku     8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!Devam oku     DÜN MADIMAK'I YAKTILAR, BUGÜN HER YERİ!Devam oku     21 MAYIS Soykırımdır, Sürgündür, Asimilasyondur!Devam oku     1 MAYIS’ta Emeğimizle ve Kimliğimizle Varız!Devam oku     KAFFED BAŞKANI YAŞAR ASLANKAYA’NIN AKP'YE TRANSFERİ HAKKINDA!Devam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     

 

Kimler çevrim içi

Şu an 0 kullanıcı ve 1 ziyaretçi çevrim içi.

Kimler yeni

  • cerkes19
  • Kamilatam
  • dorukb
  • Ozcan Sanbay
  • Arslanbay

Kullanıcı girişi

DÇH Yola Çıkış Deklarasyonu

Sayın, Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetimine,
Bilgi için: Abhaz Fed; BKDF; Çeçen, Oset, Dagıstan Dernekleri; Siyasi Partiler; Sivil İnisiyatif ve STK'lar
 
Genel toplumsal meselelerde olduğu gibi Çerkes toplumuna özel süreçlere de katkı sunmaya çalışan bizler; önemli bulduğumuz bazı konulardaki tespit ve önerilerimizi, öncelikle en yaygın ve en etkin kurumumuzla paylaşmak istiyoruz.
Bizler; asimilasyona, inkar ve imhaya uğrayan halklardan insanlar olarak dilimizi, kültürümüzü, inançlarımızı özgürce geliştirebileceğimiz eşitlikçi ve demokratik bir düzlemde "ortak" hareketi amaçlayan, hiçbir oluşumu toptancı bir mantıkla dışlamayan ve birbirimizi geliştirmeyi hedefleyen tespit ve önerilerimizi paylaşımınıza sunuyoruz.
Dünya Konjonktürü.. Bildiğiniz gibi; yeni kaynaklar elde etmek ve yaşadıkları krizi aşmak için uluslararası güçler Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyayı yeniden dizayn etmekte, böylece dengeler hızla değiştirilmektedir. Arka planında ekonomi-politik nedenler olan alt yapı kurumlarındaki bu değişim; egemen ideoloji, devlet yapısı, genel algı gibi üst yapı kurumlarında da çok ciddi değişimlere sebep olmuştur. Neo-liberal müdahaleler hızlı bir şekilde toplumsal algıyı da kontrolü altına almaktadır. Bu süreç, dışarıdan olduğu kadar müdahale edilen alanın içinden unsurlarla da yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu değişimden tabii ki Çerkesler’e bir “ayrıcalık” tanınmamakta, Çerkesler de en az diğer halklar kadar payını almaktadır. Örneğin; “Arap Baharı” adı altında servis edilen küresel projelere bugüne kadar duyarlı olmayanlar veya olumlayanlar, sıranın o bölgede yaşayan Çerkesler’e de geleceğini yaşayarak görmüş oldular. Biz, Libya ve Suriye’nin ardından sıranın bizlere de geleceğini öngörerek, süreci “Ne yerel dikta ne ABD senaryosu, aslolan halkların kardeşliğidir” ile özetlenebilecek genel bakışımızla değerlendirmekteyiz.
Türkiye Diasporası.. Bir yandan “referandum, demokratik açılım, yeni anayasa” v.b. gündemlerle sürekli toplumun beklentisi sıcak tutulmakla birlikte, diğer yandan ekonomik, sosyal, demokratik haklar her geçen gün budanmakta ve bu durum kanunlarla meşrulaştırılmaktadır. Kaşıkla verilen kepçeyle alınmaktadır. İktidar kliklerinin iç çatışması sonucu ülkenin tüm katmanları yeniden dizayn edilmektedir. 12 Eylül darbesi ve 1990’ların “bin operasyonlu” uygulamalarıyla hizaya getirilmeye, sindirilmeye çalışılan halklar bu kez de “sivil vesayet”in uygulamalarıyla yüzleşmektedir. Bu dizayn sürecinde, yine pek çok kesim gibi Çerkesler de yok sayılmaktadır. Çerkes meselesini de kapsayan demokrasi mücadelesi baskıyla veya çeşitli itibarsızlaştırma yöntemleriyle sindirilmeye çalışılmaktadır. Var sayılmak için bir lütfa ihtiyacımız da yoktur. Bu durumda, güçlü olanın mı, haklı olanın mı yanında olunmalıdır sorusunun yanıtını kollektif olarak vermek durumundayız.
Çerkes toplumunun kendine has sorunları da mevcuttur: Asimilasyon ve anadil sorunu, yeterli düzeyde örgütlenememe, Kafkasya ile bağların istenilen seviyede olamaması, Kafkasya’da nüfus azlığı, Çeçenya’nın barış içerisinde özgür ve demokratik bir yaşam özlemi, bağımsız Abhazya’nın tanınma süreci, Osetya meselesi, hemen hemen tüm sorunların nedenleri politik olmasına rağmen sonuçlara apolitik argümanlarla yaklaşılması, devlet aklıyla ve iktidarların kodlarıyla çözüm arama alışkanlığı gibi pek çok mesele sıralayabiliriz. En önemlisi de; diğer toplumlar gibi Çerkes toplumunun içindeki yoksullardan ve orta düzeyde yaşam standartlarına sahip insanlardan oluşan en az %90’dan ibaret olan kesimin toplumsal mücadeleye bir blok halinde katılamamış olmasıdır. Oysaki; bu kesimler, hem yoksulluklarından hem de Çerkes kimliklerindeki erimeden kaynaklı olarak iki kat cenderenin içindedir. Bir taraftan kendilerinin ve ailelerinin yaşamlarını idame ettirme uğraşısı içindeyken diğer taraftan “Çerkesliğini koruyamama” gibi ağır yüklerin altında ezilmektedirler. Emeğiyle geçinen bu ezici çoğunluk, mevcut koşullarından dolayı toplumsal etkinliklere uzak kaldığı için ne kendilerini geliştirebilme imkanını yakalayabilmekte ne de geniş kitlelerin gücünden kurumlarımız yararlanabilmektedir.
Bu gerçekliğe yeterince önem vermeyen perspektiflerin aynı fasit daire içindeki durumları ve birbirinin tekrarı olan halleri herkesçe malumdur. %90’lık kesiminin yaşamsal ihtiyaçları üzerinden politikalar geliştirilemediğinde, halklarımızın beklentileri ve umutları ya olduğu yere çivilenmekte ya da ister istemez uluslararası güç odaklarının projelerine yedeklenmektedir. Görülüyor ki; emek kesimiyle kimlik mücadelesi arasında doğrudan bir bağ bulunmakta, yaşamsal düzeyde bir bütünlük arz etmektedirler. 
Ayrıca unutulmamalı ki; Tsey Mahmut Özden, Sönmez Baykan gibi yitirdiğimiz pek çok insanımız, içinden geldikleri bu geniş kesimin dertlerini dert edindiler. Gerçekçiydiler, doğruyu savundular..
Yoksulları temel almaktan uzak etnik yapılanmaların nihai olarak yine emperyal hedeflere hizmet edeceği bilinen bir gerçektir. En yakındakinden en uzağındakine kadar çevredeki yapılanmaların geçirdiği aşamalara ve son duraklarına dikkatle baktığımızda bu gerçekliği teyit edecek örneklerle dolu olduklarını görebiliriz. Geçmiş tecrübelerimizden de biliyoruz ki, “ulusal” mücadelenin çoğu zaman küresel aktörlerden bağımsızmış gibi sunulması aslında ya politik öngörüsüzlüğün ya da emperyalizmi dikkatlerden kaçırma uğraşısının bir sonucudur.
Emperyal politikalar sonucu; işgal, sürgün ve soykırım acılarını yaşamış olan halklarımızın, öncelik-sonralık ayrımı yapmadan her türden saldırıya, yozlaşmaya, inkara, yok saymaya ve asimilasyona karşı tavır alması kadar doğal ne olabilir ki!?
Her adımda bu gerçeklerle karşılaşıyor olunmasına rağmen; bilgiden daha çok dezenformasyonun, spekülatif olguların, ölçüsüzlüğün ve özensizliğin geçer akçe olduğu bir dönemden geçiyoruz ne yazık ki. Neo-liberal rüzgarı arkalayarak egemen algının çizdiği sınırlarda bir güzergah belirlemek, halklarımızın iç dinamikleriyle açığa çıkardığı düşünsel gelişimini polemik labirentlerinde köreltmek ve iktidarların kendinden menkul projelerine abartı düzeyinde beklenti geliştirmek, geleceğimizi ipotek altına almak demektir. Sistemin icazet sınırlarındaki bu gidişata seyirci kaldığımız sürece, gidişat doğru sanılacak ve kalıcı bir toplumsal davranış olarak yaygınlaşacaktır. Oysa biz, halklarımızın kendi projelerini yapmasını ve bu projeleri kendisinin uygulamasını istiyoruz.
Buradan hareketle bizler; yukarıda değindiğimiz gibi mücadele alanlarına bütünlüklü bakmaktayız. Ne Çerkeslik öznesi dışındaki alanları önemsiz görebiliriz ne de “diğer alanlar gelişirse Çerkeslik de gelişir” gibi kaba bir genellemeyle öncelik-sonralık sıralaması yapabiliriz. Çerkes kimliğine dair taleplerimizi, tüm yok sayılan/ezilen kimliklerimizden bağımsız değerlendirmemekteyiz. Dünyadaki herhangi bir olumlu/olumsuz gelişme ile doğrudan ilgili olan Çerkes kimliğimizi hayatın gerçeklerinden yalıtarak kurgulayamayacağımız apaçık ortadadır.
Bu nedenle;
- Toplumsal gerçekliklerle daha sahici ilişkiler kurmalıyız. Toplumsal gerçekliklere resmi görüş elbisesinin giydirilmesine razı olan bir kolaycılığı seçmemeliyiz. Halkımızın geleceğini tahakküm altına alan ve önceliklerinden kasıtlı olarak uzaklaştıran emperyal projelere ve faşizan uygulamalara karşı gereken tavrı gösterecek her kişi ve grubun birikiminden ve tecrübelerinden karşılıklı olarak yararlanmak istiyoruz. Bu doğrultuda strateji grupları oluşturup, hep beraber politika ve strateji belirlemeye hazırız.
- Çerkesler’in dünya gerçeklerine, Dünya’nın da Çerkes meselelerine daha yakınlaşması amacıyla; aydınlarla, akademik çevrelerle, gazeteci-yazarlarla ve sanatçılarla olabileceği gibi, sendika, insan hakları kuruluşları v.b. her türden demokratik kitle örgütleri ile ilişkileri artırıp güçlenmek için gerektiğinde ve uygun olduğunda bir köprü görevi üstlenebiliriz. Halkımızın binlerce yıllık tarihinde “halk meclisleri, ortak yaşam kültürü” gibi örnek alınabilecek pek çok referansı mevcuttur.
- KAF-FED içerisinde yerel değerleri evrensel algıyla bütünlüklü yürütecek her türden çalışmaya katkı sunabiliriz.
- Toplumsal mücadeleye yoksulları ve yoksunları hesaba katarak bakan, iktidarlara mesafeli duran bütün kişi ve gruplarla tam bağımsız, demokratik, özgür ve birleşik bir ortak zemin yaratabilmek için katkı sunmaya hazırız.
 
Bu metin, bilinen hassasiyetler nedeniyle “keskinlik”ten uzak, bilincini “slogancılık”la karıştırmayan, bununla birlikte anlatmak istediklerini de anlatan, emek eksenli bir metindir. Biliyoruz ki bu metin; halkımızı içeriden de kuşatan neo-liberal veya şoven çevreler kadar, Çerkesler’in her adımına altı doldurulmayan bir “kaba sınıfsallık”la karşı çıkan, küçümseyen çifte standartlı çevrelerin de hedefi olacaktır. Ama biz şundan eminiz ki; ait olduğumuz halkların tarihsel iradesi ve bu coğrafyanın birikimi zamanla tüm bunları aşmaya ve halklarımızın bir arada kardeşçe yaşamasına yeterli gelecektir.
Metni hazırlayanlar ve metinde ortaklaşanlar olarak aşağıda imzası olan bizler; en genel hatlarıyla değindiğimiz bu tespit ve önerileri halklarımızla ve diğer kurumlarla da en geniş şekilde paylaşmak arzusundayız.
Saygılarımızla,
 

‘Yoksullar ve Yoksunlar İçin’ Ortaklaşan Çerkesler ve Dostları

* Metni Hazırlayan ve Metinde Ortaklaşan İmzacılar: 

Azmi Berberoğlu, Derya Taymaz, Murat Bingöl, Ercan Taymaz, Erol Açiyba, Mefewud Nartan, Volkan Düzenli, Nedim Erden, Ahmet Baykan, Serdar Eren, Berrin Özkan, Gujan Ceyhan, Duygu Aycan, Fahrettin Faki, Hikmet Hamarat, Sih M. Eren, Zübeyir Göz, Numan Karanlık, Özdemir Seçgin, Sinemis Adige Sun, Esra Yıldız, Yaşar Aslankaya, Nart Kolektifi, Fatma Özdemir, Ayşenur Düzenli, İlhan Demirkan, Hayri Ata, Kerim Sağduyu, Canan Kaya, Galip Özdemir, Ünal Anasoy, Gamze Özdemir, Şaban Baloğlu, Refik Özdemir, Burcu Belli, Erol Anar, Mustafa Kara, İhsan Berkhan, Fuat Aydemir, Saniye Vergin, Göksel Erdoğan, Nesrin Utku, Cem Doğu, Fadıl Sungur, Bahattin Şimşek, Erdoğan Özdemir, Leyla Kılıç, Esra Yaman, Sinan Özdemir, Hakkı Başkan, Ceyhun Gümüş, Safiye Misgüroğlu, Selma Ergun, Ahmet Atalar, Emine Mit, Menderes Yigit, Serap Canbek, Mahmut Yavuz, Özgür Demirci, Canan Arslan, Zafer Kaygın, Bedrettin Bahattin Sevim, Muharrem Çifter, Barış Kaygın, Nesrin Oran, Beyhan Seba Önal, Sevinç Girgin Metin, Yeşim İlkuçar, Suzan Güneş, Öznur Aslanalp, Nazlı Hacıalioğlu, İbrahim Demirci, Faruk Dok, Halid Özkul, Duygu Kılıç, Onsun Özalp, Mehmet Bozkurt, Coşkun Argın, Sühandan Aydemir, Ömer Akozba, Mesut Aşkın, Melike Uysal, Celal Özder, Perihan Yıldız Kızıltuğ, Serpil Öztürk, Cemil Biçer, Ahmet Ünal, Neşe Örten, Saim Tanbay, Binnur Gülünay Suzan, Ermez Ural, Yaşar İnce, Erol Kaplan, Aygül Pamuk Özcan, İnci Çelikkıran, Şehnaz Mermer Çevik, Ebru Saban, Mustafa Kut, Sedat Kök Çetaw, Şükran Aydın, Hasan Eryılmaz, Zeki Köklük, Murat Çağ, Hüseyin Öge, Kazım Agin, Ahmet Keskin, Hüsamettin Bolat, Hasan Güler, Mümtaz Aksoy, Vilhel Sönmez, Mehmet Köfter, Burçin Demir, Erolkan Adige, Erdal Erdoğan Kart, Derya Sagon, Ahmet Nalçacıoğlu, Handan Baykan, Özlem Baykan, Seniha Erel, Ahmet Yumşak, Serenay Aycan, Zerrin Erdogan, Gülhan Metin Karakaya, İlhami Menteşe, Kevser Yetkin, Turgay Bural, Muhsin Buhan, Serpil Koç, Erdal Karuk, Nart Eser Özkaya, Elif Ergün, Filiz Özcan, Selçuk Solak, Ömer Aktepe, Gülendam Tekindor, Nurettin Tekindor, Yurdagül Yiğit, Ergün Özgür Liy, Cemil Mert, Behiye Erdoğmuş, Yakup Bayer, Alper Ardahan, Albina Yiğit, Timur Ölçer, Gökhan Erdem, Nihat Akbay, Atila D.Tekel, Ayhan Önder, Barış Baykala, Ayten Elgörmüş Beygiret, Murat Aktürk. Hanife Kuş, Necla Hasdemir, Gıyasi Tokoğlu, Deniz Bulut, Kahraman Ardanuç, Lütfi Demirkapi, Zafer Bolat, Batu Kesimal, Servet Ali Çınar, Barış Tuncay, Zerin Keleşoglu Eruygur, Abida Yismeyl Açıkel, Ergün Yıldırımgeç, Fisun Yıldırımgeç Yüksel, Nuran Öğüt, Janset Koç, Işıl Alkanat, Rahmi Türk, Zekai Çalık, Emine Öney, Seher Ergün, Adalet Şimşek, Bekir Olgun, Özcan Atıcıer, Aydın Kirsiz, Sevinç Baykan Özden, Yüksel Erdoğan, Ardan Kireçkaya, Enver Özdemir, Hayati Kızılkaya, Cem Işık, Nejdet Erkin, Ulya Turgut, Mümtaz Soykuvvet, Ercan Parlak, Duygu Aycan, Günay Bingöl, Hasan Tahsin Perendeci, Selim Babaoğlu, Gülay Sıbıpha, Meynur Aktaş, Ufuk Arıkan, Alper Gökalp, Baran Cankat Esen, Süreyya Yıldız, Aydın Aydemir, Ali Donat, İlyas Alhas, Tacettin Şimşek, Altan Karaman, Musa Çeçen

Metnin İlk Gönderiminin Yapıldığı Adresler:
Kime: info@kafkasfederasyonu.org
Bilgi:Abhaz-Fed:info@abhazfederasyonu.org;BKDF:info@bbkd.org; info@kafkascecen.org.tr;ALANVAKFI(fax);DAĞISTAN:yonetim@kmarasdagder.org;
DİÇEG:destek@cerkesgirisimi.org;ÇHİ:cerkeshaklariinisiyatifi@gmail.com;ÇY:info@cherkessia.net;
KF:iletisim@kafkasyaforumu.org;ŞamilVakfı:samilvakfi@ttnet.net.tr;dernek@guneslikafkas.org; BKD-samsun:bkdsamsun@mynet.com;
KV:bilgi@kafkas.org.tr;KAF-DAV:kafdav@kafdav.org.tr; admin@abhazdernegi.com
Metnin İkinci Gönderiminin Yapıldığı Adresler:
ihd.org.tr;kesk.org.tr;egitimsen.org.tr;chveneburi.net;yapiyolsen.org; ceylanyayinlari.com;chiviyazilari.com;odp.org.tr;mazlumder.org;tihv.org.tr;gurcukulturmerkezi@;
78lilergirisimi@;78lilervakfi@;sendika.org;forum-birgun.net; kartulikultur.com.tr;kolkhoba.org;yuzlesmedernegi@;ozgurlukcusolhaber@;evrensel.net;
@cumhuriyet.com.tr;@radikal.com.tr;nartdergisi@;jineps@;hrant-ve-biz.org;bianet.org;pirsultan.net;yonradyo.com.tr;sercesme_dergisi@;
duezguen-tv.com;radyobaris.com.tr;savaskarsitlari.org;yuzlesmedernegi@;
baglarbasi_genclik@;gencdost.org;apsuva.net;abhazdernegi.com;
antalyakafder.org;abhazya.org;eskafgenckom@;adigeforum.net; cerkesethem.com;info@kafkasdiasporasi.com
Metnin Üçüncü Gönderiminin Yapıldığı Adresler:
Onbinlerce kişisel mail adresi, basın-yayın kuruluşları, gazete ve dergi çalışanları, interaktif gruplar.
OCAK/2012

Yorumlar

Yola Çıkış Deklerasyonu..

Mart 1, 2014 yazan Konuk, 8 yıl 23 hafta ago
Comment: 4153

Merhaba
Bu deklerasyonu bende imzalıyorum.
Saygılarımla.

Musa Çeçen

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes